Duurzaam ondernemen

DUURZAAM ONDERNEMEN

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied en doen ons best bij alles wat we doen het milieu zo min mogelijk te belasten en rekening te houden met de belangen van de mensen binnen en buiten onze organisatie.

LANGE LEVENSDUUR EN HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

Het realiseren van meubelen met een lange levensduur is één van de manieren om onze aandacht voor het milieu te illustreren. Daarnaast heeft hergebruik van toegepaste materialen onze voortdurende aandacht. Zo is recycling van aluminium aan het eind van de gebruiksduur van de meubelen mogelijk met een beperkt energiegebruik en behoud van kwaliteit.

ENERGIE EN UITSTOOT

Gardeluxe probeert bij alle dagelijkse activiteiten rekening te houden met het milieu. Zo beperken we ons energieverbruik zoveel mogelijk en streven we ernaar de uitstoot zo laag mogelijk te houden. Het recyclen van aluminium bijvoorbeeld is mogelijk met een beperkt energiegebruik.

HOE:

DUURZAAM BEHEER VAN DE BOSSEN

Een aantal van onze banken wordt gemaakt van hardhout en Cumaru hout. Dit hout komt uitsluitend uit FSC bossen. FSC bossen staan voor verantwoordelijk bosbeheer. Er zijn heel veel criteria waar aan moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor een FSC certificaat. Samengevat houdt het certificaat in dat de bosbouw wordt gepleegd op een manier waarin natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. De kern hierin is dat houtpercelen de tijd krijgen zich te herstellen van het kappen. Daarnaast zien onafhankelijke FSC-certificeerders erop toe dat bosarbeiders werken onder goede omstandigheden. Tijdens het productieproces dragen we de voortdurende zorg voor een minimale belasting van het milieu.

AFVALBEHEERSING

Ons afval scheiden we zorgvuldig zodat we maximaal gebruik kunnen maken van mogelijkheden tot recycling.

DRUKWERK

We streven ernaar de hoeveelheid drukwerk zoveel mogelijk te beperken. Met deze website willen we compleet zijn in onze informatievoorziening zodat het gebruik van brochures kan worden geminimaliseerd.

Bij de definitieve keuze van de drukkerij waar we ons drukwerk laten verzorgen kijken we kritisch naar de gehanteerde productiemethode. Onze voorkeur gaat uit naar samenwerking met collega ondernemers die rekening houden met het milieu. Zo zijn het drukken op milieuvriendelijk papier en minimaal energieverbruik tijdens de productie om de milieubelasting zo laag mogelijk te houden belangrijke beoordelingscriteria.

DUURZAAMHEID EN MENSEN

Gardeluxe doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers te waarborgen. We werken met kwalitatief hoogwaardige gereedschappen en controleren scherp op professioneel gebruik van materialen. Tijdens de montage en het transport zetten we alle hulpmiddelen in om onze medewerkers minimaal fysiek te belasten. Gardeluxe is een betrouwbare werkgever en biedt alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en daarmee voor geestelijk welzijn.